Daria Kharkova terapeuta SI

Daria Kharkova

Absolwentka Narodowego Uniwersytetu Kamieniecko - Podolskiego im. Ivana Ogienki (Ukraina),  specjalność - oligofrenopedagog, logopeda - dyplom z wyróżnieniem. 

Dyplom nostryfikowany i uznany w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej za równoważny z polskim dyplomem ukończenia ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Ukończyła studia podyplomowe Integracji Sensorycznej.

Od 10 lat pracuje głównie z dziećmi w wieku przedszkolnym z autyzmem, zespołami genetycznymi, niepełnosprawnością intelektualną, ruchową oraz sprzężoną

Od 4 lat pracuje z dziećmi dwujęzycznymi oraz tymi, które mają w swoim otoczeniu więcej niż dwa języki. Prowadzi adaptację dziecka w polskojęzycznym środowisku edukacyjnym, przy jednoczesnym podtrzymaniu znajomości języka ojczystego

Prowadzi diagnozę, terapię oraz konsultacje dla rodziców.

Prywatnie - mama dziewczynki dwujęzycznej, która zaczęła oswajać drugi  język w wieku przedszkolnym i przeszła wszystkie etapy rozwojowe dziecka w emigracji.

 

Дарья Харькова - магистр специальной педагогики, терапевт сенсорной интеграции, логопед украинского языка, олигофренопедагог, дефектолог.

С отличием закончила Каменец-Подольский Национальный университет им. Ивана Огиенка, специальность - олигофренопедагогика, логопедия,  дефектология.  Нострификовала и подтвердила свой диплом в Академи Педагогики Специальной им. Марии Гжегожевскей в Варшаве, который признан равносильный  диплому магистра специальной педагогики в сфере обучения и реабилитации лиц с  интеллектуальными нарушениям. Второе высшее образование - диагност и  терапевт сенсорной интеграции.

Более 10 лет работает с детьми,  в основном дошкольного возврата, с аутизмом, генетическими синдромами, интелектуальными и  двигательными нарушениями.

4 года работает с билингвами, в том числе с детьми, которые в окружении имеют два и больше языка. Занимается диагностикой, коррекционной работой и проводит консультации для родителей. Помогает адаптироваться ребёнку в польскоязычной образовательной среде, не теряя навыков родного языка.

В личной жизни - мама девочки-билингва, которая начала изучать второй язык в 4 года и успешно прошла все этапы развития  ребёнка - эмигранта.

W ośrodku prowadzi zajęcia z

Konsultacje dla rodziców z dziećmi dwujęzycznymi  (konsultacje w języku polskim i rosyjskim) 

 

Potrzebujesz więcej informacji?

Wypełnij formularz kontaktowy - odezwiemy się!

Skontaktujemy się w ciągu 3 dni od wysłania zgłoszenia udzielimy pełnej informacji, pomożemy dobrać specjalistę i termin, zapiszemy na zajęcia

Usługa jest całkowicie bezpłatnaniezobowiązująca!