Słowik - logo

Gabriela Lorens

Neurologopeda, pedagog specjalny, terapeuta masażu Shantala, międzynarodowy terapeuta koncepcji Castillo Moralesa. Doktorantka na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Autorka metody wspomagającej terapię logopedyczną ©GORA – Gesty Obrazujące Ruchy Artykulatorów, Wizualnego Kodowania Części Mowy oraz ©Grupowej Stymulacji Funkcji Pokarmowych Cibus Sanus – wspomaganie terapii dziecka z neofobią żywieniową poprzez wielozmysłową zabawę. Szczególne zainteresowania koncentruje w obszarze wczesnej interwencji logopedycznej, wspomagania rozwoju dzieci z chorobą genetyczną, a także karmienia terapeutycznego.

Wybrane szkolenia:

 • Zaburzenia rozwoju mowy o podłożu neurologicznym – diagnoza różnicowa, strategie postępowania logopedycznego (2007)
 • Stymulacja systemu taktylnego i jej wpływ na rozwój psychoruchowy dziecka (2008)
 • Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dzieci z grupy wysokiego ryzyka według koncepcji neurorozwojowych oraz integracji sensomotorycznej w pediatrii (2010)
 • Neurorozwojowa koncepcja terapeutyczna wg Castillo Moralesa® – kurs całościowy (2012)
 • Diagnoza i terapia neurologopedyczna pacjentów ze znacznymi i głębokimi zaburzeniam funkcji oralnych (2013)
  – K-Taping ® w logopedii K-Taping Academy – Roger Ehrenreich (2015)
  – K-Taping w logopedii – Ester de Ru (2015)
 • Ankyloglossia u noworodków i niemowląt (2019)

Wybrane publikacje: 

 • Jakóbiak Aleksandra, Lorens Gabriela: Gesty GORA – wspomaganie terapii dzieci z zburzoną kinestezją artykulacyjną, w: Forum Logopedy, nr 5, 2015
 • Jakóbiak Aleksandra, Lorens Gabriela: Rola wczesnej interwencji logopedycznej w zminimalizowaniu lub zapobeganiu nadwrażliwości oralnej u dzieci przedwcześnie urodzonych, w: Wczesna interwencja w logopedii / Baczała Danuta, Błeszyński Jacek J. (red.), 2015, Harmonia Universalis,
 • Karwowska Aleksandra, Lorens Gabriela: Assessment of the use of ©gora gestures in language communication therapy of a child with impaired speech development (atherapist’s perspetive), w: Konteksty Pedagogiczne, vol. 1, nr 14, 2020
 • Karwowska Aleksandra, Lorens Gabriela, więcek-Poborczyk Izabela: GORA – Gesty Obrazujące Ruchy Artykulatorów ©, 2017 Grupa Wydawnicza Harmonia (Harmonia Universalis)
 • Misiewicz-Brzozowska Ilona, Larens Gabriela, Karwowska Aleksandra: Uwarunkowania całościowego wsparcia dziecka z wadą genetyczną, w: Norma i zaburzenia komunikacji językowej w kontekście edukacyjnym / Śniatkowski Sławomir, Emiluta-Rozya Danuta, Bieńkowska Katarzyna Ita (red.), 2018.

W ośrodku prowadzi zajęcia z neurologopedii 

Potrzebujesz więcej informacji?

Wypełnij formularz kontaktowy - odezwiemy się!

Skontaktujemy się w ciągu 3 dni od wysłania zgłoszenia udzielimy pełnej informacji, pomożemy dobrać specjalistę i termin, zapiszemy na zajęcia

Usługa jest całkowicie bezpłatnaniezobowiązująca!