Paulina Tabaka Parzuchowska

Paulina Tabaka - Parzuchowska

logopeda, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

Od sierpnia 2018 wspiera Fundację Pomoc Autyzm koordynując działania biura, szkolenia zamknięte oraz projekty specjalne, odpowiada także za nawiązywanie współpracy z innymi instytucjami. Opiekuje się organizacją oraz przebiegiem bezpłatnych warsztatów dla rodziców i studentów.

Ukończyła studia magisterskie z logopedii oraz pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Odbyła 8 miesięczny staż terapeutyczny z osobami dorosłymi w Pracowni Rzeczy Różnych Fundacji SYNAPSIS. Pracowała jako logopeda w warszawskich przedszkolach oraz jako nauczyciel wspomagający dzieci z ASD.

W Fundacji Pomoc Autyzm jest menadżerem Ośrodka Diagnozy i Terapii SŁOWIK