Rewalidacja

Rewalidacja to zajęcia, podczas których działania ukierunkowane są na przywrócenie podopiecznemu jak największej sprawności we wszystkich sferach rozwojowych. Mają one charakter terapeutyczny, usprawniający i korekcyjny.

Głównym celem zajęć rewalidacyjnych jest wyrównanie braków dziecka w sferze funkcjonowania osobistego, społecznego oraz edukacyjnego. Rodzaj zajęć rewalidacyjnych jest określany indywidualnie do każdego dziecka na podstawie poziomu jego funkcjonowania, jego słabych i mocnych stron.

Zajęcia prowadzone są w celu:

 • rozwijania umiejętności komunikowania się ze społeczeństwem
 • doskonalenia przetwarzania zmysłowego
 • rozwijania koordynacji wzrokowo-ruchowej i wzrokowo-słuchowo-ruchowej
 • rozwijania sprawności manualnej, motoryki małej i dużej
 • usprawniania procesów poznawczych (ćwiczenia pamięci, koncentracji uwagi, spostrzegania, myślenia)
 • rozpoznawania emocji i radzenia sobie z nimi
 • korygowania niepożądanych zachowań
 • rozwijania orientacji przestrzennej, orientacji w schemacie własnego ciała i przestrzeni oraz samodzielnego i bezpiecznego poruszania się
 • wspierania w nabywaniu umiejętności czytania, pisania i liczenia
 • wspomagania samodzielności osobistej i społecznej
 • kształtowania samodzielnego organizowania czasu wolnego
 • przygotowania do radzenia sobie w sytuacjach nowych i trudnych
 • przygotowania do radzenia sobie z sukcesem i porażką
 • rozwijania zainteresowań, rozbudzania i podtrzymywania motywacji do podejmowania różnych działań

Zajęcia rewalidacyjne dedykowane są dla:

 • dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • niepełnosprawnością intelektualną
 • niepełnosprawnością sprzężoną
 • innymi wyzwaniami rozwojowymi

 

Potrzebujesz więcej informacji?

Wypełnij formularz kontaktowy - odezwiemy się!

Skontaktujemy się w ciągu 3 dni od wysłania zgłoszenia udzielimy pełnej informacji, pomożemy dobrać specjalistę i termin, zapiszemy na zajęcia

Usługa jest całkowicie bezpłatnaniezobowiązująca!